Wolontariat

Podaruj dzieciom misia

CHCEMY POMÓC – PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS

w dniach 12 – 23 listopad 2018r.

SZKOLE KOŁO WOLONTARIATU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W AKCJI

Organizujemy zbiórkę PLUSZOWYCH MISÓW

Chcielibyśmy ofiarować miśki małym pacjentom radomskich oddziałów szpitalnych.

Każdy z nas posiadał pluszowego misia i wie jaki to wspaniały przyjaciel.

Chcesz sprawić radość chorym dzieciom przynieś do świetlicy nowego misia!

Dziękujemy

SZKOLE KOŁO WOLONTARIATU

OPIEKUNOWIE: KATARZYNA KOCYK

BEATA MARCHEL

 

WOLONTARIAT – nasza działalność

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz to ochotnik pracujący na zasadzie wolontariatu.

Cele i założenia:
– zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie,
– uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
– kształtowanie postaw prospołecznych,
– rozwijanie empatii i tolerancji,
– angażowanie się w działanie na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
– współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
– wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej,
– akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Jak zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać uczeń z klas IV – VII, który jest pełen chęci, aby pomagać innym i zgłosi się do opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

Szkolny Wolontariat jest kołem zainteresowań działającym dla innych. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy. Razem możemy więcej. Szkolne Koło Wolontariatu organizuje pomoc zarówno doraźną w szkole jak i stałą. Oprócz pomocy chcemy także czynić dobro.

Nie czekaj – dołącz do nas!

W roku szklonym 2017/2018

Do wolontariatu należy siedem uczennic z klasy VII b

Zuzanna Regulska

Kamelia Węcłaś

Julia Szczurowska

Aleksandra Smodrzak

Wiktoria Regulska

Kinga Białoskórska

Julia Walendzik

A oto wykaz akcji, w których biorą udział wolontariusze wspólnie z biblioteką, świetlicą i samorządem szkolnym.

Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie dziękuje wszystkim,

Którzy aktywnie włączają się w prowadzone akcje.

 

                                                            Opiekun: Katarzyna Kocyk

„DZIECI – DZIECIOM” – czytanie bajek dzieciom w świetlicy szkolnej.

Pomoc w bibliotece szkolnej.

 

 

Pomoc przy organizacji zabawy choinkowej.

NASZE AKCJE – KIERMASZ

Dnia 29 listopada 2017r. podczas szklonej ZABAWY ANDRZEJKOWEJ odbył się CIASTECZKOWY KIERMASZ. Uczniowie kupowali ciasta, które specjalnie na ten cel były pieczone przez rodziców z klasy IV i VII, nauczycieli ze świetlicy i klasy I d. Do kiermaszu dołączyła również siostra Bożymira. Pieniądze w kwocie 400 zł została przeznaczona na upominki świąteczne dla dzieci ze świetlicy szkolnej.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

 

W trakcie zabawy Andrzejkowej 29 listopada 2019r. uczniowie klasy Vb wraz z wychowawczynią p. K. Gardżałą już po raz drugi przeprowadzili kiermasz gadżetów. Wielkie serca Uczniów naszej szkoły oraz ich Rodziców okazały się bardzo wrażliwe na potrzeby innych. Wszystkie zebrane z akcji pieniądze zostały przekazane na pomoc w leczeniu naszego kolegi i ucznia naszej szkoły Igora Chodyry.

Dziękujemy serdecznie!!!


Nakrętki

„Zakręcona akcja”


Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka