Historia szkoły

W okresie powojennym w Warce istniała jedna 7-klasowa publiczna szkoła podstawowa, mieszcząca się przy ulicy Franciszkańskiej w poklasztornym budynku. Dopiero w roku 1930 oddano do użytku szkołę im. Piotra Wysockiego. Wzrastająca liczba dzieci zmusiła władze miasta do budowy drugiej szkoły, oddanej do użytku w 1930 roku. Była to poprzedniczka "Dwójki". Okres wojny bardzo trudny dla polskiej oświaty był czasem organizowania tajnych kompletów pod kierunkiem St. Marciniaka, które po wojnie przekształciły się w gimnazjum. Naukę rozpoczęły dzieci w lutym 1945 r. - 300 dzieci. W 1947 r. odremontowano budynek szkoły nr 2. Tworzyła ona całość ze szkołą nr 1 pod kierownictwem Wiktora Krawczyka. W roku 1948 rozdzielono obie szkoły i kierownikiem szkoły został Władysław Janus. W latach 1948-49 pracowali tu: J. Charzyńska, A. Gajewski, A. Marchewka, Z. Nowakowska, J. Sobolewski, M. Turke.

//www.szkolanr2.warka.pl/wp-content/uploads/2017/08/tarcza.jpg

Z prawej - Władysław Janus.

Liczba uczniów wzrastała i w 1958 Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o budowie nowej szkoły podstawowej. 2 marca 1959 r. Powołano Miejski Komitet Budowy Szkoły. W skład komitetu weszli: Adam Szczygielski (jego miejsce wkrótce zajął Zdzisław Pilski), Władysław Janus, Antoni Gwara, Mieczysław Lipiec. Lokalizację szkoły wyznaczono między ulicą Polną a Wysockiego. Tak zdecydowano o powstaniu budynku, który jest obecnie naszą "Dwójką".

Wręczenie sztandaru.

Powiatowy Komitet Koordynacji Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Grójcu postanowił, aby projektowana szkoła była pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego. Realizację projektu rozpoczęła firma "Budmontaż". Wbudowanie aktu erekcyjnego odbyło się uroczyście w dniu 28 września 1963 roku. Budowa - mimo wcześniejszych planów - ciągnęła się do maja 1965 roku. Na liście "Tysiąca szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego" mamy numer 900, wpisany w dniu 22 maja 1965 roku. Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski, zwrócił się z prośbą do Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego o zatwierdzenie imienia szkoły. Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce otrzymała imię Kazimierza Pułaskiego bohatera dwóch kontynentów.

W roku szkolnym 1965/66 rozpoczęło naukę 987 uczniów. Trzydziesto osobowym gronem nauczycielskim Zarządzał Władysław Janus. Liczba nauczycieli zmieniała się, najliczniejsze grono było w latach 1989-92, zatrudnionych było wówczas 61 pedagogów. Liczba uczniów wahała się od 605 w 1997 do 1172 w 1968 roku. Wskutek wzrostu liczby uczniów w roku 1987 część ich odeszła, tworząc wraz z częścią kadry szkołę nr 3, a w 1994 r. kolejną szkołę nr 4. Szkołą kierowali: Władysław Janus, Teresa Cyngot, Edward Stawicki, Maria Pochylska oraz aktualnie kierująca Maryla Szajner. Obecnie w szkole są 22 oddziały szkolne oraz 4 przedszkolne - w sumie 660 uczniów. Dysponujemy salę gimnastyczną , biblioteką, świetlicą, stołówką, salą komputerową. Organizujemy liczne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.