PSP2PSP2PSP2
MENU
DLA UCZNIA
DOKUMENTY
CERTYFIKAT

Sprawność LEGO
Napisz do nas

Napisz do nasINFORMACJE
LOGOPEDA W SZKOLE
„Należy do dobrego wychowania dzieci,
ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy,
ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale,
wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie
pierwsza nauka, którą powinny
odebrać od matki, ojca i wychowawców”
( J. Śniadecki, 1805 r. )


„Logopedia” wywodzi się od dwu greckich słów: „logos” – słowo, mowa oraz „paideia” – wychowanie, a zatem znaczy to tyle, co wychowanie, kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonaleniem i korygowaniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Podstawowe zadania logopedy szkolnego:

1. Prowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma.
2. Diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
3. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznawanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.


Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek 8.00 – 15.30
Wtorek 8:00 – 14.30
Środa 9.00 – 13.30
( 9.00 – 10.00, nauczanie indywidualne w domu u dziecka)
Czwartek 8:00 – 13:30
Piątek 8.00 – 10.00
Konsultacje logopedyczne:
Czwartek 8:00 – 9.00

Gabinet logopedyczny mieści się na parterze, pomiędzy salami oddziałów przedszkolnych: nr 5 i nr 6.

Zajęcia odbywają się według indywidualnie ustalonych godzin i programów terapii mowy dla każdego dziecka. W zależności od możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka, prowadzone są na terenie szkoły lub w domu u dziecka.

Terapią logopedyczną, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce, zajmuje się: neurologopeda - mgr Marzanna Wojciechowska. Terapią logopedyczną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce, zajmuje się: mgr Marzanna Wojciechowska
INFORMATOR DLA RODZICÓW (pliki do pobrania - format doc)

Czy warto ładnie mówić?(format doc)

Jak rozwijać mowę dziecka?(format doc)

Jak współpracować z logopedą?(format doc)

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2014/2015
WYPRAWKA 2014/2015
PROCEDURA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
DOKUMENTY DO POBRANIA
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZMIANA
WYPRAWKA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014
PEDAGOG SZKOLNY
GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.00

15.00 – 16.00 KONSULTACJE DLA RODZICÓW

WTOREK 8.15 – 14.15
ŚRODA 8.00 – 12.00
CZWARTEK 8.15 – 14.15

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
- chciałbyś z kimś porozmawiać
- chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób
- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 5 i 6 LETNICH


Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2012/13 do pobrania poniżej.
Lista dzieci (format doc)
Wykaz niezbędnych przyborów i wyposażenie zamieszczono poniżej.
wyposażenie i przybory (format doc)WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA ROK SZKOLNY 2011/2012


Wyprawka przedszkolaka (format pdf): - książki - przybory -WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W PSP NR 2 W WARCE ROK SZKOLNY 2011/12
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
- 12.11.2010 (PIĄTEK)
- 10.02.2011 (CZWARTEK) - ZABAWA NOWOROCZNA
- 05.04.2011 (WTOREK) - SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DLA KLAS SZÓSTYCH
- 02.05.2011 (PONIEDZIAŁEK)
ŚWIETLICA SZKOLNA W TYCH DNIACH CZYNNA JEST OD GODZINY 8.00 DO 16.00.
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRACUJĄ WEDŁUG TYGODNIOWEGO ROZKŁADU ZAJĘĆ (BEZ ZMIAN)
GIMBUSY W POWYŻSZYCH TERMINACH NIE KURSUJĄ
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W PSP NR 2 W WARCE ROK SZKOLNY 2010/11
Wykaz podręczników w PSP nr 2 w Warce rok szkolny 2010/11 (format pdf)

Uwaga!
Zapraszamy uczniów do skorzystania z możliwości sprzedaży/zakupu używanych podręczników.
Akcja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca br.
Szczegóły informacyjne u wychowawców klas.

Zachęcamy do udziału!
WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA ROK SZKOLNY 2010/2011


Wyprawka przedszkolaka (format pdf): - książki - przybory -LOGOPEDA I PEDAGOG SZKOLNY
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji oraz rodzicom uczniów klas II b i II d za zakup mebli do sali nr 24.
Szczególne podziękowania kierujemy do pani Moniki Kowalskiej za zorganizowanie i koordynację całego przedsięwzięcia .
Uczniowie klasy II b i II d wraz z wychowawczyniami
PODSUMOWANIE JESIENNEJ ZBIÓRKI MAKULATURY 2009
Zbiórka makulatury trwała od 12 do 20 listopada 2009 roku.
Wzięły w niej udział wszystkie klasy naszej szkoły.
Udało nam się zebrać 5900kg makulatury (prawie 6 ton)!
Zarobiliśmy 590zł.
Wszystkim uczestnikom akcji: dzieciom, rodzicom, nauczycielom
i pracownikom szkoły, którzy wzięli w niej czynny udział, składam
serdeczne podziękowania!
Irena Domańska
WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA ROK SZKOLNY 2009/2010
PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
W tym roku szkolnym odbyły się dwie zbiórki makulatury.
Wzięły w nich udział wszystkie klasy.
- zbiórka jesienna – 6200kg za kwotę 930zł (po 15gr za kg)
- zbiórka wiosenna – 6000kg za kwotę 300zł (po 5gr za kg)
Ogółem w tym roku szkolnym zebraliśmy 12 200kg makulatury i zarobiliśmy 1230zł.
Za zarobione pieniądze został zakupiony odtwarzacz DVD do sali lekcyjnej oraz sprzęt do łazienek: 2 ogrzewacze ciepłej wody i pojemniki na mydło.
Dotychczas we wszystkich zbiórkach udało nam się zebrać 68 581kg makulatury, zarobiliśmy 9 068zł.
Irena Domańska
PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2009.
BATERIE SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI!

Do 30 kwietnia b.r. zebraliśmy łącznie 327 kg zużytych baterii. Na 28 klas w naszej szkole do akcji włączyły się 24 klasy, z których najwięcej zebrały klasy: zerówka gr 3 – 75 kg, kl. III b – 40 kg i kl. IV a – 37,5 kg.
Akcja trwa do końca roku szkolnego.
Anna Wilczyńska

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII ZA I SEMESTR 2008/2009.
BATERIE SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI!

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2008/2009 zebraliśmy 258 kg zużytych baterii. Na 28 klas w naszej szkole do akcji włączyły się 23 klasy.
Najwięcej uzbierali uczniowie klas:
„0” gr 3 – 75 kg
III b – 36,5 kg
IV a – 18 kg     więcej..
PIERWSZE WTORKI MIESIĄCA
4 listopada 2008 r.
2 grudnia 2008 r.
14-15 stycznia 2009 r.
3 marca 2009 r.
kwiecień - spotkania indywidualne
5 maja 2009 r.
2 czerwca 2009 r.
PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII
Podsumowanie zbiórki zużytych baterii na dzień 31 października 2008. We wrześniu i w październiku zebraliśmy łącznie 112,5 kg zużytych baterii. Do tej pory najwięcej tych niebezpiecznych dla środowiska odpadów zgromadziły klasy:
IV a – 15 kg,
III b – 12 kg,
IV c – 10,5 kg,
V d - 10 kg.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszego zbierania. Akcja trwa do końca roku szkolnego. więcej..
Anna Wilczyńska
TRWA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII
BATERIE SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI!


W skład baterii wchodzą metale ciężkie, substancje toksyczne, które stanowią poważne zagrożenie dla naszego środowiska. Należy więc zbierać wszelkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki, gdzie zostaną odpowiednio przetworzone.
W naszej szkole, jak co roku, przy współpracy z firmą REBA zbieramy zużyte baterie. Wszyscy uczniowie mogą włączyć się do naszej akcji. Za przyniesione baterie można dodatkowo otrzymać punkty:
5 baterii – 5 pkt
6 – 20 baterii – 10 pkt
21 – 50 baterii – 15 pkt
51 – 100 baterii – 20 pkt
powyżej 100 baterii – 25 pkt
Anna Wilczyńska
WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA rok szkolny 2008/2009
WYNIKI ZBIÓRKI MAKULATURY W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
W tym roku szkolnym odbyły się dwie zbiórki makulatury. Wzięły w nich udział wszystkie klasy.
- Zbiórka jesienna 4100 kg za kwotę 615 zł.
- Zbiórka wiosenna 2000 kg za kwotę 300 zł.

Ogółem w tym roku szkolnym zebraliśmy 6100 kg makulatury i zarobiliśmy 915 zł. Kwotę tę przeznaczamy na zakup pomocy naukowych dla szkoły.
Dotychczas we wszystkich zbiórkach udało nam się zebrać 56 381 kg makulatury, zarobiliśmy 7 838 zł.
UWAGA RODZICE
Dzieci urodzone w 2002 roku można zapisywać do grup zerowych.
Zerówki szkolne pracują w systemie pięcio i ośmiogodzinnym. Do grup ośmiogodzinnych mogą w pierwszej kolejności zapisywać ci Rodzice, którzy pracują zawodowo (należy do 15 sierpnia dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu). Do zapisania dziecka potrzebne są dane osobowe oraz PESEL dziecka.
Zapraszamy do sekretariatu naszej szkoły.
BIERZEMY UDZIAŁ W AKCJI "GÓRA GROSZA"
ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE
W bieżącym roku zgłosiliśmy naszą szkołę do przedsięwzięcia, którego inicjatorem i koordynatorem jest firma REBA. W październiku udało nam się zebrać 148,5 kg zużytych baterii, z czego 16,5 kg (I miejsce w szkole) uzbierała kl. IV b.
Zużyte baterie należą do niebezpiecznych odpadów i stanowią zagrożenie dla całego środowiska. W skład baterii wchodzą bardzo szkodliwe substancje, dlatego nie należy wyrzucać ich do śmietników, by później nie trafiły na wysypiska śmieci .
Jedynym sposobem, aby chronić środowisko jest prowadzenie selektywnej zbiórki zużytych baterii.
Wszystkich uczniów serdecznie zachęcamy!
Anna Wilczyńska
ZBIÓRKA MAKULATURY 2006/2007
W tym roku szkolnym odbyły się 2 zbiórki makulatury. Wzięły w nich udział wszystkie klasy naszej szkoły.

Zbiórka jesienna - 4850kg za kwotę 727,50zł ( pieniądze te przekazaliśmy na zakup leku dla ucznia naszej szkoły )

Zbiórka wiosenna - 3650kg za kwotę 547,50zł (pieniądze te zostały przeznaczone na zakup stolika do pracy dla dziecka z „0” naszej szkoły)

Ogółem w tym roku szkolnym zebraliśmy 8 500kg makulatury i zarobiliśmy 1 275zł.

Dotychczas we wszystkich zbiórkach udało nam się zebrać 50 281kg i zarobiliśmy 6 823zł.

PRZEKROCZYLIŚMY 50 TON!

Irena Domańska
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
W listopadzie 2005 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce otrzymała komputery w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
statystyka