PSP2PSP2PSP2
MENU
DLA UCZNIA
DOKUMENTY
CERTYFIKAT

Sprawność LEGO
Napisz do nas

Napisz do nas

BEZPIECZNE WAKACJE
WSPÓŁPRACUJEMY Z:
TV WARKA
PORADNIA
DWOREK NA DŁUGIEJ
MUZEUM
MGOPS
URZĄD MIASTA
PUBLICZNE GIMNAZJUM W WARCE
PSP NR 1 W WARCE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE


INFORMACJE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS IV - VI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I - III NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PEDAGOG SZKOLNY
Mgr Anna Górka-Strzałkowska
Pedagog specjalny, socjoterapeutka
Tel. 486673323

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 12.30 – 16.30
środa 8.00 – 13.30
czwartek 8.00 – 14.30

Drogi Uczniu!
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
Chciałbyś z kimś porozmawiać.
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Pamiętaj !
Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
Zapewni dyskrecję i anonimowość.
Pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Drogi Rodzicu!
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.
Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzi punkt konsultacyjny dla rodziców.

Zapraszamy rodziców na konsultacje w następujących terminach:
17 listopada 2104,
15 grudnia 2014,
12 stycznia 2015,
16 luty 2015,
16 marzec 2015,
13 kwiecień 2015,
18 maj 2015,
8 czerwiec 2015
Konsultacje odbywają się w godzinach 13.00 – 16.00 w gabinecie pedagoga szkolnego

LOGOPEDA W SZKOLE
„Należy do dobrego wychowania dzieci,
ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy,
ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale,
wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie
pierwsza nauka, którą powinny
odebrać od matki, ojca i wychowawców”
( J. Śniadecki, 1805 r. )


„Logopedia” wywodzi się od dwu greckich słów: „logos” – słowo, mowa oraz „paideia” – wychowanie, a zatem znaczy to tyle, co wychowanie, kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonaleniem i korygowaniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Podstawowe zadania logopedy szkolnego:

1. Prowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma.
2. Diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
3. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznawanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.


Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek 8.00 – 15.30
Wtorek 8:00 – 14.30
Środa 9.00 – 13.30
( 9.00 – 10.00, nauczanie indywidualne w domu u dziecka)
Czwartek 8:00 – 13:30
Piątek 8.00 – 10.00
Konsultacje logopedyczne:
Czwartek 8:00 – 9.00

Gabinet logopedyczny mieści się na parterze, pomiędzy salami oddziałów przedszkolnych: nr 5 i nr 6.

Zajęcia odbywają się według indywidualnie ustalonych godzin i programów terapii mowy dla każdego dziecka. W zależności od możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka, prowadzone są na terenie szkoły lub w domu u dziecka.

Terapią logopedyczną, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce, zajmuje się: neurologopeda - mgr Marzanna Wojciechowska. Terapią logopedyczną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce, zajmuje się: mgr Marzanna Wojciechowska
INFORMATOR DLA RODZICÓW (pliki do pobrania - format doc)

Czy warto ładnie mówić?(format doc)

Jak rozwijać mowę dziecka?(format doc)

Jak współpracować z logopedą?(format doc)


INFORMACJE 2008/2014
statystyka