PSP2PSP2PSP2
MENU
SPORT TO ZDROWIE
BIP
DLA UCZNIA
DOKUMENTY
CERTYFIKAT

Sprawność LEGO
Napisz do nas

Napisz do nas

BEZPIECZNE WAKACJE
WSPÓŁPRACUJEMY Z:
TV WARKA
PORADNIA
DWOREK NA DŁUGIEJ
MUZEUM
MGOPS
URZĄD MIASTA
PUBLICZNE GIMNAZJUM W WARCE
PSP NR 1 W WARCE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

INTEGRACJA
ONE SĄ WŚRÓD NAS
Podstawą koncepcji edukacji integracyjnej jest przekonanie, że tylko wychowując i kształcąc dziecko niepełnosprawne wśród pełnosprawnych rówieśników można osiągnąć jego pełną integrację społeczną. Ograniczenia dzieci niepełnosprawnych mają zwykle charakter cząstkowy, a między nimi i pełnosprawnymi istnieje więcej podobieństw niż różnic. Dziecko niepełnosprawne jest przede wszystkim osobą – dzieckiem, a nie zespołem deficytów. Wspólne przebywanie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych ma nauczyć je wzajemnego społecznego kontaktu. Integracja chce wychowywać w duchu wzajemnej pomocy, szacunku i akceptacji, zrozumienia inności i otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka. Sprzyja temu niejednorodność grup integracyjnych.
Klasy integracyjne w naszej szkole istnieją od 2000 roku. Obecnie w naszej szkole są cztery oddziały integracyjne: klasa II a, IV a, V a i VI a. W klasach nad dziećmi czuwa dwóch nauczycieli: wspomagający i przedmiotowy. Nauczyciel wspomagający uczestniczy w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych podczas pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. Wspomaga edukację dzieci niepełnosprawnych do czasu ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie Ci są kwalifikowani do klasy integracyjnej na podstawie orzecznia wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warce. Klasy integracyjne liczą do 20 osób, w tym 3-4 dzieci niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni to dzieci z upośledzeniem umysłowym , z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową. Dzieci niepełnosprawne pracują wg Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego, który jest tworzony przez specjalistów dla każdego ucznia. W ramach rewalidacji indywidualnej uczestniczą w zajęciach terapii logopedycznej, zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych. Wraz z rówieśnikami biorą udział w zajęciach na basenie, w uroczystościach szkolnych oraz imprezach okolicznościowych. Przebywanie dziecka niepełnosprawnego z rówieśnikami stwarza sytuacje sprzyjające jego rozwojowi i uwrażliwia dzieci zdrowe na ,, inność ‘’drugiego człowieka.
statystyka