LOGOPEDA W SZKOLE

„Należy do dobrego wychowania dzieci,
ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy,
ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale,
wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie
pierwsza nauka, którą powinny
odebrać od matki, ojca i wychowawców”
( J. Śniadecki, 1805 r. )

„Logopedia” wywodzi się od dwu greckich słów: „logos” – słowo, mowa oraz „paideia” – wychowanie, a zatem znaczy to tyle, co wychowanie, kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonaleniem i korygowaniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Podstawowe zadania logopedy szkolnego:

1. Prowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma.
2. Diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
3. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznawanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

zdjęcia

Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek 8.00 – 15.30
Wtorek 8:00 – 14.30
Środa 9.00 – 13.30
( 9.00 – 10.00, nauczanie indywidualne w domu u dziecka)
Czwartek 8:00 – 13:30
Piątek 8.00 – 10.00
Konsultacje logopedyczne:
Czwartek 8:00 – 9.00

Gabinet logopedyczny mieści się na parterze, pomiędzy salami oddziałów przedszkolnych: nr 5 i nr 6.

Zajęcia odbywają się według indywidualnie ustalonych godzin i programów terapii mowy dla każdego dziecka. W zależności od możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka, prowadzone są na terenie szkoły lub w domu u dziecka.

Terapią logopedyczną, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce, zajmuje się: neurologopeda – mgr Marzanna Wojciechowska. Terapią logopedyczną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce, zajmuje się: mgr Marzanna Wojciechowska
INFORMATOR DLA RODZICÓW (pliki do pobrania – format doc)

Czy warto ładnie mówić?(format doc)

Jak rozwijać mowę dziecka?(format doc)

Jak współpracować z logopedą?(format doc)