Nasze doświadczenia

Cukrzyca

//www.szkolanr2.warka.pl/wp-content/uploads/2017/07/szkola_88.jpg

Przyczyny powstawania cukrzycy nie zostały do tej pory jednoznacznie wyjaśnione. Zasadniczą rolę w jej tworzeniu mają czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej typu cukrzycy wynikają z małej ilości insuliny w organizmie, a zatem niedoborem hormonu wytwarzanego przez komórki beta wysp trzustkowych.
Brak insuliny powoduje, że przemiana glukozy w organizmie zostaje upośledzona. Przede wszystkim za małe jest przenikanie glukozy przez błony komórkowe do wnętrza komórek, aktywowanie jej różnorakich przemian wewnątrzkomórkowych, a także błędny współudział w syntezie białek i hamowaniu procesów rozkładu tłuszczów. Glukoza to substancja, która ma podstawowe znaczenie w organizmie, jest głównym, łatwo dostępnym źródłem energii. Stąd też zaburzenia w jej przemianach mają ogólnoustrojowe następstwa. Cukrzycę – ze względu na rozpowszechnienie oraz obserwowaną wciąż narastającą częstość – uważa się obecnie za chorobę społeczną.
Częste pojawiania się cukrzycy stanowi ważny problem socjologiczno-społeczny, gdyż od momentu rozpoznania leczenie cukrzycy trwa praktycznie całe życie. Odpowiednie prowadzenie leczenia i dyscyplina chorego umożliwia utrzymanie dobrej, pełnej sprawności życiowej i indywidualnej satysfakcji z życia. Społeczną wagę tego problemu ilustrują dane statystyczno-epidemiologiczne, według których liczba osób chorujących na cukrzycę w Polsce wynosi około miliona ludzi, spośród których ponad 200 000 wymaga codziennego podawania insuliny.

Aby zrozumieć, na czym polega ta choroba uczniowie klasy VI D przygotowali na godzinę wychowawczą prezentację na jej temat, a także zaprezentowali, jak samodzielnie można zmierzyć sobie poziom cukru we krwi.

Poniżej prezentujemy zdjęcia i prezentację stworzoną przez uczniów klasy VID.
PREZENTACJA DO POBRANIA(format ppt)

"Jak kupić czas..."

//www.szkolanr2.warka.pl/wp-content/uploads/2017/07/szkola_25.jpg

W dniu 26 sierpnia 2016 roku grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce uczestniczyło w szkoleniu, pt. „Jak kupić czas…” w zakresie BLS/AED przeprowadzonym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IZI – MED s.c. w Białobrzegach. Szkolenie dotyczyło podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Uczestnicy uaktualnili informacje na temat tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia drugiej osoby. Poznali oni dokładny schemat zachowania się podczas udzielania pierwszej pomocy. Po części teoretycznej każdy miał możliwość wykonania resuscytacji zarówno na fantomie osoby dorosłej, starszego dziecka, jak i noworodka. Następnie nauczyciele wykonywali scenki sytuacyjne z wykorzystaniem defibrylatora.
Wielkim zaskoczeniem było wkroczenie do szkoły zakrwawionego osobnika z nożem w klatce piersiowej, urazem głowy i licznymi krwawiącymi ranami oraz otarciami. Uczestnicy niezwłocznie zaczęli udzielać mu pierwszej pomocy. Gwiazdorsko odegrana scena przez Pana Marcina Pieczyńskiego – instruktora, była doskonałym, praktycznym sprawdzianem zdobytych wiadomości. Ostatnim etapem szkolenia były zagadnienia dotyczące zakrztuszeń, cukrzycy, padaczki i utonięć. Uczestnicy mieli okazję ponownie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce udzielając pomocy osobie podczas ataku padaczki i osobie krztuszącej się. Zainteresowani mieli okazję zbadać glukometrem poziom cukru we krwi.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia jest nieoceniona, bezcenna, z uwagi na fakt, że według statystyk średnio co 45 sekund dochodzi do wypadków i nigdy nie wiadomo, czy nie znajdziemy się w sytuacji, gdzie będziemy musieli uratować komuś życie. By czuć się pewnym i nie bać się udzielać pomocy innym, warto niejednokrotnie brać udział w tego typu zajęciach.

Anna Przybylska Joanna Piwońska

ZROZUMIEĆ, ABY POMÓC!

//www.szkolanr2.warka.pl/wp-content/uploads/2017/07/pomoc_01.jpg

DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA W DOMU I W SZKOLE
W dn. 15 grudnia 2012 roku w naszej szkole odbyło się specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i rodziców dzieci z Zespołem Aspergera.
Uczestnicy warsztatów poznali podstawy diagnostyki oraz metody stosowane w terapii i edukacji osób z Zespołem Aspergera.
Tematyka szkolenia obejmowała:
• charakterystyczne cechy Zespołu Aspergera,
• podstawy obserwacji przesiewowej pod kątem Zespołu Aspergera,
• najważniejsze techniki stosowane w pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera,
• wskazówki dla nauczycieli i rodziców: jak uczyć i wspierać osoby dotknięte tym schorzeniem podczas zajęć szkolnych oraz na co dzień w domu.
Szkolenie prowadzili specjaliści z Centrum Terapii Autyzmu SOTIS: dr Anna Waligórska, która kieruje Centrum Badawczym SOTIS i wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz mgr Marcin Bonaszewski, który jest kierowniem Terapii Osób z Zespołem Aspergera CT SOTIS.
Galeria zdjęć

CZAS WYZWOLIĆ UCZUCIA

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

//www.szkolanr2.warka.pl/wp-content/uploads/2017/07/1.jpg

Zmieniające się realia życia społecznego mobilizują do poszukiwania skuteczniejszych i atrakcyjniejszych form współpracy z rodzicami. Jedną z form współpracy przedszkola z rodzicami są zajęcia otwarte prowadzone metodami aktywizującymi według wcześniej przemyślanych i dokładnie opracowanych scenariuszy. więcej..

SZCZEGÓLNA LEKCJA - "SPÓJRZ INACZEJ"

Od kilku lat w naszej szkole prowadzimy zajęcia wg programu "Spójrz inaczej". Są to niezwykłe spotkania - lekcje - nie lekcje - przeprowadzone wg scenariuszy przygotowanych przez grupę psychologów, socjologów i pedagogów: A.Kołodziejczyka, E.Czemierowską i T.Kołodziejczyka. Rosną systematycznie koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z nadużywaniem nikotyny, alkoholu, narkotyków i leków. W małym tylko stopniu koncentrujemy się na zapobieganiu tym zjawiskom, zajmując się bardziej leczeniem objawów. Celowe więc wydaje się przygotowanie młodzieży i dzieci do radzenia sobie z różnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami, które mogłyby sprzyjać sięganiu po alkohol czy inne substancje szkodliwe dla zdrowia. Temu właśnie służą programy profilaktyczne - takie właśnie jak "Spójrz inaczej". Nauczyciele naszej szkoły ukończyli kursy prowadzone m.in. przez jednego z autorów, umożliwiające pracę z uczniami wg tego programu. Działania te mają wpływać na dziecko tak, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również w samym sobie znajdować oparcie. Treści programu - dostosowane do wieku i możliwości uczniów - zgrupowane są w następujące bloki: - postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć, - uczestnictwo w grupie, - rozwiązywanie problemów, - dbanie o zdrowie (z uwzględnieniem tematyki uzależnień). Zajęcia prowadzone są takimi metodami, które umożliwiają uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń. Stosowanych jest wiele technik: dyskusji, psychodramy, rysunków. Zawsze zasiadamy w kręgu (odchodzimy od ławek) wspólnie z nauczycielem, nawiązując kontakt wzrokowy i emocjonalny. Krąg staje się "miejscem" i "czasem" uczenia się przez doświadczenie, ułatwia kontakty między dziećmi i daje im więcej ciepła. Zajęcia "Spójrz inaczej" odbywają się w czwartych klasach.