Projekty szkolne

W tym roku szkolnym klasy Ia i Ic z wychowawczyniami panią E. Stańczyk i panią B.Szostak realizują zadania innowacyjne związane z nauką pisania.

            Głównym założeniem programu jest wypracowanie u uczniów kształtnego, estetycznego sposobu pisania. Udowodniono bowiem, że nauka odręcznego pisania kształtuje sposób  naszego rozumowania i wyrażania myśli. Ci, którzy pracują nad charakterem swojego pisma wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni i osiągają lepsze wyniki w nauce. Stąd pomysł na zajęcia kaligrafii w klasie pierwszej.

            Na zajęciach dzieci ćwiczą właściwy chwyt pisarski, a sama nauka pisania przeplatana jest  zabawami paluszkowymi i ćwiczeniami manualnymi oraz grafomotorycznymi. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu urozmaicane są prezentacją przykładów dawnej i współczesnej kaligrafii. Uczniowie poznają historię pisma, dawne sposoby pisania piórem oraz ozdabianiem liter. Mają też możliwość spróbować swoich sił w pisaniu piórem. I chociaż powstał już niejeden kleks, to nikt się nie zraża. Pisanie piórem ćwiczy cierpliwość. Trudniej się nim posługiwać niż długopisem, dlatego trzeba się bardziej przyłożyć, skupić na kształcie pojedynczych liter.             28 lutego w ramach programu uczniowie klas Ia i Ic uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Papiernictwa w Konstancinie, gdzie poznali historię powstania papieru. Atrakcją wycieczki były warsztaty, na których uczniowie sami czerpali papier

Śladami wieszcza narodowego

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „ Adam Mickiewicz – życie i twórczość” przygotowanym i przeprowadzonym przez Annę Jaroś. Projekt wykorzystywał uzdolnienia i zainteresowania uczniów w celu przybliżenia sylwetki i twórczości naszego wieszcza narodowego. Działania miały na celu zdobycie cennych umiejętności, które pozwolą uczniom rozwijać postawy twórcze wobec problemu. Uczniowie podjęli wiele działań, uczestniczyli m.in. w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza oraz konkursie recytatorskim „ Adam Mickiewicz – nie tylko z lektur szkolnych”.

Wśród laureatów konkursów znaleźli się:

Zuzanna Luśniewska 8c,

Tomasz Pabich 6d,

Jowita Kłos 6b,

Martyna Werbanowska 6b

i Adam Górka 5a.

Uczestnicy projektu poszerzyli wiedzę o poecie i jego utworach, podnosząc tym samym sprawność komunikowania się w języku ojczystym. Prezentacja i wizualizacja swoich osiągnięć pozwoliła uczniom na poznanie własnych predyspozycji i miłe spędzenie czasu w gronie swoich rówieśników.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „WARKA – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Uczniowie klasy IV b w ramach kółka historycznego i przyrodniczego wraz z paniami Anną Miziołek i Anną Wilczyńską realizują zadania zaplanowane w innowacji, która przeprowadzana jest w roku szkolnym 2018/19. Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z historią, kulturą i przyrodą naszego regionu; poznanie i dostrzeganie piękna krajobrazu najbliższej okolicy oraz jej walorów turystycznych i przyrodniczych jak również kształtowanie świadomości ekologicznej. Ważnym celem zamierzonych działań jest również pielęgnowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych. Na zajęciach poznali sylwetkę patrona naszej szkoły – Kazimierza Pułaskiego, uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego na Winiarach. Podczas wycieczki odwiedzili też Centrum Edukacyjno – Muzealne, gdzie obejrzeli wystawę zatytułowaną „Oto dni krwi i chwały: reduta Ordona i rakietnicy Królestwa Polskiego”. Na jedno ze spotkań zaproszona została harcerka Alicja Wojciechowska, która przedstawiła dzieciom historię wareckiego harcerstwa. Zajęcia te zakończyły się konkursem tematycznym, w którym uczniowie wykazali się wiedzą zdobytą na spotkaniu. Jesienią uczniowie wybrali się na wycieczkę do parku, gdzie przeszli edukacyjną ścieżką przyrodniczą. Poznali rośliny i zwierzęta występujące w dolinie Pilicy. Mając na uwadze piękno otaczającej nas przyrody, w ramach kształtowania świadomości ekologicznej, dzieci chętnie brały udział w dyskusji na temat segregowania odpadów i recyklingu. Rozwiązywały rebusy, krzyżówki, układały hasła proekologiczne, grały w grę planszową „Kolorowy świat odpadów”. Zaprojektowały i wykonały gazetkę ścienną zatytułowaną „Warka – moja mała ojczyzna”. Przed świętami Bożego Narodzenia na zajęciach warsztatowych uczniowie wykonali ozdoby świąteczne, chętnie wypowiadali się na temat przygotowań i zwyczajów w swoich rodzinach. W okolicach rocznic ważnych dla naszego miasta wydarzeń poznali historię bohaterów związanych z Warką m.in. Piotra Wysockiego – bohatera Powstania Listopadowego. Na zajęciach warsztatowych przygotowali gazetkę tematyczną poświęconą bohaterowi Powstania Styczniowego Władysławowi Kononowiczowi.

INNOWACJA ,,WIEM, CO JEM, CZYLI ZDROWIE W MOICH RĘKACH”

W październiku i listopadzie uczniowie klasy III a i III b wraz z wychowawczyniami: Agnieszką Dunst, Agnieszka Tarczyńską i Elżbietą Pacholską realizowali dalsze zadania ujęte w ogólnopolskim projekcie ,,Zdrowo jem, więcej wiem” oraz innowacji pedagogicznej ,, Wiem, co jem, czyli zdrowie w moich rękach”. Zespoły klasowe zgodnie z obowiązującym regulaminem projektu wybrały dla siebie nazwy: klasa III a ,,Jabłkowa Drużyna”, klasa III b ,,Wareckie Witaminki”. Zadaniem uczniów w etapie jesiennym było m.in. :

1. Poznanie wartości odżywczych owoców i warzyw oraz wprowadzenie ich jako stałych elementów diety w ich rodzinnych domach poprzez:

2. Uświadomienie dzieciom roli wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin oraz kształtowanie nawyku codziennego picia wody. Zadanie realizowane było podczas:

( czysta wodą, zanieczyszczoną i bez wody) uświadamiające dzieciom, że roślinom potrzebna jest do życia czysta woda,

(wyciskanie wody z owoców, warzyw, roślin),

,,W naszej szkole nowa moda,

Bo jest pita czysta woda.

Bez bąbelków, bez koloru,

Dla każdego do wyboru.

Ze źródełka lub butelki

Pije mały, pije wielki”.

Obejrzyjcie proszę nasze zdjęcia, ukazujące niektóre z naszych działań i wyraźcie swoją opinię. Z góry DZIĘKUJEMY!!!

Innowacja pedagogiczna ,,Wiem, co jem, czyli zdrowie w moich rękach”.

Informujemy, że klasy III a i III b wraz z wychowawczyniami rozpoczęły realizację Innowacji pedagogicznej ,,Wiem, co jem, czyli zdrowie w moich rękach ‘’, która będzie trwała przez cały rok szkolny 2018/2019. Celem głównym tej innowacji jest zwiększenie świadomości uczniów na temat wpływu odżywiania na organizm człowieka oraz wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci i ich rodzin. Jednym z zadań związanych z realizacją tego programu było pokazanie uczniom, jak powstaje chleb, główny składnik naszego pożywienia i jak ogromną rolę dla organizmu odgrywają składniki, z których jest wytwarzany. Temat ten zgłębialiśmy na zajęciach edukacyjnych, pracując w grupach. Mówiliśmy o etapach powstawania chleba, o pracy piekarza, wyszukiwaliśmy przysłów związanych z chlebem oraz dowiedzieliśmy się jak szanować chleb.

Aby bardziej zgłębić to zagadnienie, zorganizowana została wycieczka do Kawęczyna. Przebywając w Gościńcu Wiecha uczestniczyliśmy w warsztatach pt. ,,Od ziarenka do bochenka”. Dzieci mogły poznać drogę, jaką przebywa ziarno, aby stać się jednym ze składników pysznego, zdrowego chleba na zakwasie. Wycieczka obfitowała też w inne atrakcje. Było to m.in. zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą etnograficzną, przejażdżka po terenie Gościńca zadaszonym wozem konnym, spacer przez las do młyna wodnego i wiatraków, uczestniczenie w pokazie kunsztu sztuki kowalskiej i wybijanie monety pamiątkowej, dyskoteka, zabawy na świeżym powietrzu, a także poczęstunki. Dzieciom bardzo podobała się dawna klasa szkolna, a w niej: stare przybory, tornistry, ławki z otworem na kałamarz oraz drewniane liczydła. Z ogromnym zainteresowaniem słuchały opowieści pana przewodnika o karach, jakim poddawane były dzieci w dawnej szkole za niewłaściwe zachowanie, czy też brak pracy domowej, np. klęczenie na grochu, ,,ośla ławka” czy też ,,koza”. Zgodnie uznały, że teraz jest lepiej, bo takich ,,wymyślnych” kar nie ma. Jako pamiątkę z wycieczki uczniowie zakupili sobie bochenki pszenno- żytniego, świeżutkiego chleba. Smacznego!!!

Projekt edukacyjny z języka angielskiego „Wszystko o nas” realizowany był od września do czerwca roku szkolnego 2017/2018. W zajęciach, podczas których realizowano projekt uczestniczyło 16 uczniów klas czwartych.

W trakcie realizacji projektu, uczniowie kształcili swoje umiejętności komunikacyjne w realnych sytuacjach. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania poprzez użycie atrakcyjnych metod aktywizujących oraz multimedialnych. Uczestnicy systematycznie tworzyli projekty, prezentacje multimedialne oraz filmy; brali udział we współpracy międzynarodowej ze szkołami z Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Turcji oraz Gruzji za pośrednictwem technologii komunikacyjnych i informatycznych.

Podczas zajęć uczniowie:

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, a dobór ćwiczeń interaktywnych oraz wykorzystanie technologii informatycznych angażowały wszystkich do pracy. Wszystkie prace wykonane przez uczniów zostały zamieszczone na platformie współpracy międzynarodowej e – Twinning.

Beata Swaczyńska