Projekty szkolne

Innowacja pedagogiczna ,,Wiem, co jem, czyli zdrowie w moich rękach”.

Informujemy, że klasy III a i III b wraz z wychowawczyniami rozpoczęły realizację Innowacji pedagogicznej ,,Wiem, co jem, czyli zdrowie w moich rękach ‘’, która będzie trwała przez cały rok szkolny 2018/2019. Celem głównym tej innowacji jest zwiększenie świadomości uczniów na temat wpływu odżywiania na organizm człowieka oraz wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci i ich rodzin. Jednym z zadań związanych z realizacją tego programu było pokazanie uczniom, jak powstaje chleb, główny składnik naszego pożywienia i jak ogromną rolę dla organizmu odgrywają składniki, z których jest wytwarzany. Temat ten zgłębialiśmy na zajęciach edukacyjnych, pracując w grupach. Mówiliśmy o etapach powstawania chleba, o pracy piekarza, wyszukiwaliśmy przysłów związanych z chlebem oraz dowiedzieliśmy się jak szanować chleb.

Aby bardziej zgłębić to zagadnienie, zorganizowana została wycieczka do Kawęczyna. Przebywając w Gościńcu Wiecha uczestniczyliśmy w warsztatach pt. ,,Od ziarenka do bochenka”. Dzieci mogły poznać drogę, jaką przebywa ziarno, aby stać się jednym ze składników pysznego, zdrowego chleba na zakwasie. Wycieczka obfitowała też w inne atrakcje. Było to m.in. zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą etnograficzną, przejażdżka po terenie Gościńca zadaszonym wozem konnym, spacer przez las do młyna wodnego i wiatraków, uczestniczenie w pokazie kunsztu sztuki kowalskiej i wybijanie monety pamiątkowej, dyskoteka, zabawy na świeżym powietrzu, a także poczęstunki. Dzieciom bardzo podobała się dawna klasa szkolna, a w niej: stare przybory, tornistry, ławki z otworem na kałamarz oraz drewniane liczydła. Z ogromnym zainteresowaniem słuchały opowieści pana przewodnika o karach, jakim poddawane były dzieci w dawnej szkole za niewłaściwe zachowanie, czy też brak pracy domowej, np. klęczenie na grochu, ,,ośla ławka” czy też ,,koza”. Zgodnie uznały, że teraz jest lepiej, bo takich ,,wymyślnych” kar nie ma. Jako pamiątkę z wycieczki uczniowie zakupili sobie bochenki pszenno- żytniego, świeżutkiego chleba. Smacznego!!!

Projekt edukacyjny z języka angielskiego „Wszystko o nas” realizowany był od września do czerwca roku szkolnego 2017/2018. W zajęciach, podczas których realizowano projekt uczestniczyło 16 uczniów klas czwartych.

W trakcie realizacji projektu, uczniowie kształcili swoje umiejętności komunikacyjne w realnych sytuacjach. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania poprzez użycie atrakcyjnych metod aktywizujących oraz multimedialnych. Uczestnicy systematycznie tworzyli projekty, prezentacje multimedialne oraz filmy; brali udział we współpracy międzynarodowej ze szkołami z Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Turcji oraz Gruzji za pośrednictwem technologii komunikacyjnych i informatycznych.

Podczas zajęć uczniowie:

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, a dobór ćwiczeń interaktywnych oraz wykorzystanie technologii informatycznych angażowały wszystkich do pracy. Wszystkie prace wykonane przez uczniów zostały zamieszczone na platformie współpracy międzynarodowej e – Twinning.

Beata Swaczyńska