Ksiazki   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Historia Szkoły Konkursy Aktualności Nasze doświadczenia O szczególnej lekcji Chór szkolny

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety skierowanej do rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły.

 
  Strony www:
  Urząd Miejski w Warce
  Wirtualna Warka
  OKSIW
  Muzeum w Warce
  Gimnazjum w Warce
  ZSP w Nowej Wsi
  ZSP w Warce
 
Napisz do nas
 
  Nasze scenariusze lekcji na innych stronach
  Matematyka klasa 4
 
  Szczególna klasa - specyfika pracy w klasie integracyjnej.
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce jako pierwsza w gminie utworzyła klasę integracyjną. Może warto poznać zasady działania takiego zespołu, specyfikę pracy uczniów i nauczycieli. Warunkiem przyjęcia dzieci do zespołu klasowego jest akceptacja rodziców tej formy uczenia i wychowania, zgoda nauczycieli oraz gotowość i możliwości szkoły związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb tych dzieci. Klasa integracyjna Ia liczy 17 dzieci, w tym 5 o specjalnych potrzebach edukacyjnych: z rozszczepem kręgosłupa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaniedbane środowiskowo, z niedojrzałością szkolną, z ociężałością umysłową. Pozostała część klasy to dzieci zdolne, osiągające wspaniałe wyniki. Klasa integracyjna pracuje w oparciu o obowiązujący program szkoły masowej, który jest modyfikowany do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W zespole klasowym jednocześnie pracuje dwóch nauczycieli: specjalista nauczania zintegrowanego oraz pedagog, specjalista nauczania integracyjnego. Dzięki temu wszyscy uczniowie mogą liczyć na pomoc, indywidualne podejście oraz nabycie umiejętności, które dla wielu z nich, w innym zespole klasowym, byłyby nieosiągalne, Zajęcia konstruowane są tak, by we wszystkich lub w większości ogniw mogły uczestniczyć dzieci niepełnosprawne. Sposób urządzenia, organizacja przestrzenna sali jest inna niż tradycyjna. Ławki nie stoją w rzędach lecz złączone są po dwie lub trzy - są to tzw. miejsca pracy zespołowej. Taki układ sprzyja przebywaniu w jednym zespole różnych dzieci, jednocześnie umożliwiając nauczycielom łatwiejszy kontakt z poszczególnymi uczniami. W klasie integracyjnej nauczyciele starają się wykorzystać w swojej pracy różne formy i metody oddziaływania na dziecko, aby edukacja była dla niego atrakcyjna. Oto niektóre z nich: ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania wg Hany Tymichowej, wybrane elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, program korekcji zachowań wg Teresy Opolskiej i Elżbiety Potempskiej. Dodatkowo są organizowane pozalekcyjne prace obowiązkowe dla niektórych grup uczniów. Są to: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rewalidacji indywidualnej i terapii grupowej prowadzone przez pedagoga szkolnego. W ramach innowacji dydaktyczno - kierowniczej wprowadziłyśmy lekcje otwarte dla rodziców. Lekcje te mają na celu: pogłębić współpracę z rodzicami, zapewnić rodzicom możliwość włączenia się w życie klasy i szkoły w jak najszerszym zakresie. W ten sposób rodzice mają możliwość obserwowania zainteresowań i możliwości dziecka podczas zajęć oraz nowoczesny sposób pracy dwóch pedagogów. Edukacja integracyjna nie obejmuje wszystkich niepełnosprawnych, ale jest szansą dla znacznej części dzieci uczęszczających obecnie do szkół. Uczniowie klasy integracyjnej uczą się we współpracy dążyć do wyznaczonych celów, niesienia pomocy, wrażliwości i tolerancji. Za rok ci uczniowie staną się już drugoklasistami, a dzięki idei integracji wcielonej przez pracowników szkoły, rodziców i samych uczniów mamy nadzieję, będzie to dla nich czas spędzony przyjemnie i pożytecznie.

Lidia Onyszko i Barbara Szostak.

Nasza szkoła jest już prawdziwą placówką integracyjną. Uczniowie niepełnosprawni uczą się w klasach I, II i III a w przyszłym roku rozpoczną naukę na II etapie edukacyjnym. Nauczyciele wspomagający będą pomagać tym uczniom w przezwyciężaniu trudności, które - tak jak dla każdego ucznia - niesie nauka szkolna. Wśród nas czują się dobrze. Świadczą o tym uśmiechy na buziach i aktywny udział w życiu szkoły.

 
  Świetlica socjoterapeutyczna.
 

Przy naszej szkole działa świetlica socjoterapeutyczna w godzinach: od 15:00 do 17:15. Zapisanych jest do niej 30 uczniów z klas I - VI. Są to dzieci nie tylko z rodzin patologicznych, ale również dzieci nie radzące sobie w nauce. Panie pracujące w świetlicy pomagają odrabiać lekcje, prowadzą zajęcia manualne, sportowe, plastyczne, pogadanki oraz zajęcia z cyklu "spójrz inaczej". Dzieci oglądają wypożyczane filmy na video, korzystają z basenu oraz dożywiania, które wychowawcy przygotowują we własnym zakresie. W ramach zajęć zorganizowana została zabawa andrzejkowa. W pierwszym półroczu roku szk. 2002/2003 dzieci uczestniczyły w wycieczce do Warszawy.
Na świetlicy zajęcia prowadzą :
mgr Marzanna Wojciechowska - pedagog, logopeda
mgr Anna Narożnik
mgr Małgorzata Okraj

   
 
  Gimnastyka korekcyjna
  Warka dnia 02.01.2003r.
ROŚNIJ PROSTO
Dobry stan zdrowia dziecka stanowi podstawowy warunek osiągnięcia pozytywnych wyników w nauce. Właściwa postawa zmniejsza zmęczenie naszego ciała i integralnie z nim związanego mózgu. Jeśli tkwimy w napięciu to mózg również musi czuwać. Gdy garbimy się zakłócony zostaje prawidłowy obiekt krwi a w konsekwencji dopływ tlenu do mózgu. Wszelkie cechy postawy prawidłowej prowadzą do załamania się wzajemnej harmonii poszczególnych układów. Wyzwala to ciąg następstw tworząc zespół błędów i wad dający obraz postawy nieprawidłowej.
Jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej jest zwiększająca się ilość osób z wadami postawy ciała. W celu zapobiegania ich powstawaniu niezbędne jest postępowanie profilaktyczne i korekcyjne w domu i w szkole. Brak ruchu, (siedzący tryb życia przed TV i komputerem) kompensować można tylko ruchem. W wieku młodego rozwijającego się organizmu są trzy okresy intensywnego wzrostu:
pierwszy wiek 5 - 7 lat, drugi 9 - 10 lat i trzeci 13 - 15 lat. Za prawidłowy rozwój dziecka odpowiadają przede wszystkim rodzice. Jednakże nie wszyscy i nie zawsze są w stanie zorientować się, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo ? Dzieci w tych w/w okresach miewają pobolewania głowy, pleców, kręgosłupa, bóle nóg. To też bywa sygnałem na baczne zwrócenie uwagi czy ich dziecko nie ma odchylenia od normy.
Najczęściej pojawiającymi się wadami są:
- plecy okrągłe,
- boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza),
- plecy wklęsłe,
- płaskostopie,
- otyłość.
W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci w naszej szkole wprowadzono dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Na podstawie obserwacji i współpracy nauczyciela gimnastyki z higienistką szkolną sygnalizujemy dzieciom jak i rodzicom skorzystanie z porady u ortopedy. Orzeczenia od lekarza specjalisty są podstawą do udziału w zajęciach. Ćwiczenia są dobierane w zależności od rodzaju wady, indywidualnie dla każdego ucznia. Moja współpraca z lekarzem specjalistą polega na konsultowaniu z nim efektów rehabilitacji dzieci. Często korzystam z jego cennych wskazówek. Na gimnastykę korekcyjną uczęszcza 58 dzieci z klas I - IV. Grupy liczą od 2 - 11 osób. Ćwiczenia odbywają się w specjalnie przystosowanej do tego celu pracowni gimnastyki korekcyjnej. Często na zajęcia zapraszani są rodzice bądź opiekunowie dzieci celem podpatrzenia w jaki sposób należy pomagać i ćwiczyć razem z nimi.
Korektywa cieszy się ogromnym powodzeniem, dzieci ćwiczą chętnie, z dużym zapałem. Jednakże rozmawiając z nimi okazuje się, że nie zawsze kontynuują ćwiczenia w domu. Zajęcia w szkole to tylko 45 minut tygodniowo dlatego kolejne dni to co najmniej 20 minut dziennie dodatkowych ćwiczeń, na które ukierunkowuje nauczyciel.
Gorąco zachęcam rodziców do zwracania uwagi na swoje pociechy nie tylko na ich rozwój intelektualny ale również na to co jest podstawą do osiągnięcia postawionych dziecku celów.
Cytując Jędrzeja Śniadeckiego pamiętajmy że "... dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować, aby równie dobrze rosło, aby tej pierwiastkowej budowy nie nadwyrężyło, słabych zaś i źle utworzonych tak należy kierować i prowadzić aby te skrzywienia sprostować i uchybienia ile można naprawić." Jako nauczyciel trzymam się tego i zachęcam również rodziców.

Jolanta Jagielińska nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

 
 
HOME | HISTORIA SZKOŁY | KONKURSY | AKTUALNOŚCI | NASZE DOŚWIADCZENIA | O SZCZEGÓLNEJ LEKCJI
© Copyright 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone   Napisz do nas