PSP2PSP2PSP2
MENU
SPORT TO ZDROWIE
BIP
DLA UCZNIA
DOKUMENTY
CERTYFIKAT

Sprawność LEGO
Napisz do nas

Napisz do nas

BEZPIECZNE WAKACJE
WSPÓŁPRACUJEMY Z:
TV WARKA
PORADNIA
DWOREK NA DŁUGIEJ
MUZEUM
MGOPS
URZĄD MIASTA
PUBLICZNE GIMNAZJUM W WARCE
PSP NR 1 W WARCE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

INTEGRACJA
„Zaczarowana choinka”
„Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!...”

Jak co roku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt.: „Zaczarowana choinka” dla dzieci z klas integracyjnych. Organizatorkami konkursu były: p. Hanna Milczarek, p. Lidia Onyszko, p. Joanna Piwońska i p. Marzanna Wojciechowska.
Zadaniem dzieci było wyklejenie konturu choinki kawałkami zielonego papieru, wycięcie choinki oraz udekorowanie jej ozdobami samoprzylepnymi. Oprócz mile spędzonego czasu uczniowie rozwijali sprawność manualną, orientację przestrzenną, wrażliwość na sztukę. Tworzenie pracy plastycznych to także rozwijanie wyobraźni, fantazji i nauka kreatywnego myślenia.
Dzieci bawiły się świetnie, pomagały sobie, pożyczały klej i ozdoby oraz chwaliły się nawzajem. Wszystkie prace pochwaliła pani dyrektor i każdemu z osobna wręczyła dyplom oraz upominek.
ONE SĄ WŚRÓD NAS
Podstawą koncepcji edukacji integracyjnej jest przekonanie, że tylko wychowując i kształcąc dziecko niepełnosprawne wśród pełnosprawnych rówieśników można osiągnąć jego pełną integrację społeczną. Ograniczenia dzieci niepełnosprawnych mają zwykle charakter cząstkowy, a między nimi i pełnosprawnymi istnieje więcej podobieństw niż różnic. Dziecko niepełnosprawne jest przede wszystkim osobą – dzieckiem, a nie zespołem deficytów. Wspólne przebywanie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych ma nauczyć je wzajemnego społecznego kontaktu. Integracja chce wychowywać w duchu wzajemnej pomocy, szacunku i akceptacji, zrozumienia inności i otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka. Sprzyja temu niejednorodność grup integracyjnych.
Klasy integracyjne w naszej szkole istnieją od 2000 roku. Obecnie w naszej szkole są cztery oddziały integracyjne: klasa II a, IV a, V a i VI a. W klasach nad dziećmi czuwa dwóch nauczycieli: wspomagający i przedmiotowy. Nauczyciel wspomagający uczestniczy w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych podczas pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. Wspomaga edukację dzieci niepełnosprawnych do czasu ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie Ci są kwalifikowani do klasy integracyjnej na podstawie orzecznia wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warce. Klasy integracyjne liczą do 20 osób, w tym 3-4 dzieci niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni to dzieci z upośledzeniem umysłowym , z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową. Dzieci niepełnosprawne pracują wg Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego, który jest tworzony przez specjalistów dla każdego ucznia. W ramach rewalidacji indywidualnej uczestniczą w zajęciach terapii logopedycznej, zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych. Wraz z rówieśnikami biorą udział w zajęciach na basenie, w uroczystościach szkolnych oraz imprezach okolicznościowych. Przebywanie dziecka niepełnosprawnego z rówieśnikami stwarza sytuacje sprzyjające jego rozwojowi i uwrażliwia dzieci zdrowe na ,, inność ‘’drugiego człowieka.
statystyka