PSP2PSP2PSP2
MENU
SPORT TO ZDROWIE
BIP
DLA UCZNIA
DOKUMENTY
CERTYFIKAT

Sprawność LEGO
Napisz do nas

Napisz do nas

BEZPIECZNE WAKACJE
WSPÓŁPRACUJEMY Z:
TV WARKA
PORADNIA
DWOREK NA DŁUGIEJ
MUZEUM
MGOPS
URZĄD MIASTA
PUBLICZNE GIMNAZJUM W WARCE
PSP NR 1 W WARCE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

PROJEKTY SZKOLNE
"PROJEKT EDUKACYJNO – „BAJKI CZYTAM I ROZUMIEM, MŁODSZYM DZIECIOM PRZEKAZUJĘ.”
W dobie szeroko rozwiniętej komputeryzacji, telewizji, w czasach, kiedy w rękach dzieci częściej widzimy tablety i telefony komórkowe, warto przypominać klasykę dziecięcej literatury, zapraszać dzieci do świata bajek i baśni, które działają na wyobraźnię dziecka.
W sposób ciekawy i skuteczny pokazują one prawdy o życiu, uczą dokonywania wyboru i utrwalają pozytywne postawy. Dlatego uczniowie klasy III f Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Pułaskiego w Warce postanowili w tym roku szkolnym zrealizować projekt edukacyjny autorstwa wychowawczyni Anny Przybylskiej, pt. „Bajki czytam i rozumiem, młodszym dzieciom przekazuję.”

więcej - kliknij"PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY „CZYTAM, BO LUBIĘ…”
Realizacja projektu - kliknij

,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem... Książka wszystko potrafi.”
Kornel Makuszyński

Od października tego roku w naszej szkole w klasach IV – VI, jest realizowany projekt edukacyjno – wychowawczy „Czytam, bo lubię…” Do niektórych zadań projektowych zostaną także włączeni uczniowie klas I – III. Zaprojektowane zadania powinny przyczynić się do bliższego zapoznania uczniów z bogatym światem książek i pokonanie stereotypowego podejścia do lektury. Poniższy projekt ma na celu wyrobić w wychowankach nawyk sięgania po książkę. Dzięki temu uczniowie rozwiną swoje zainteresowania i właściwie wykorzystają swój wolny czas. Zespół powołany do realizacji proketu to przede wszystkim dyrekcja szkoły, nauczyciele poloniści, wychowawcy, bibliotekarz oraz nauczyciel plastyki, a także bibliotekarze z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Ciemniewskiego w Warce.

Cele ogólne:

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
- upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów
- poprawa stanu czytelnictwa w szkole
- motywowanie uczniów do czytania
- wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu
- kształcenie wrażliwości czytelniczej
- zmotywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej i miejskiej

Projekt potrwa do stycznia 2017 roku i będzie miał charakter etapowy. O wykonanych zadaniach będziemy informować na bieżąco.

Opracowała Karolina PawelecSPORTOWA DWÓJKA
Brak ruchu jest jednym z największych zagrożeń dla naszego zdrowia. Wszyscy wiedzą, że wysiłek fizyczny przedłuża nam życie, a potrzeba ruchu jest zakodowana w naszych genach. Zatem "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci".

Sport w PSP 2 jest bardzo ważnym elementem życia szkolnego, jest istotnym składnikiem wychowania ogólnego w szkole. Ma ogromny wpływ na realizację głównego założenia szkoły tj. dążenia do pełnego i wszechstronnego rozwoju ucznia. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój ucznia i stara się dbać o rozwój fizyczny. Dzięki współpracy z rodzicami, którzy chętnie pomagają swoim pociechom w dowozach na weekendowe zajęcia, już trzeci rok Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce bierze udział w ogólnopolskim projekcie CEO "wf z klasą". Dla nauczycieli w-f uczących w tej placówce niezwykle ważne jest, aby nie traktować tego przedmiotu jako sportu, w którym liczy się tylko wynik w poszczególnych dyscyplinach. W przystąpieniu do projektu wzięliśmy pod uwagę fakt, że niezwykle ważny jest wkład ucznia do opanowania określonych zadań sportowych wyrażających się pilnością i dodatkową pracą. Udział w projekcie polega na zapewnieniu dzieciom zajęć sportowych w jeden weekend w miesiącu co opisywaliśmy na naszym blogu. więcejPROJEKT MATEMATYCZNY - e-matematyka "MYŚLĘ, LICZĘ, ROZWIĄZUJE" 2015/2016

statystyka