W PSP 2 odbył się Finał Wewnątrzszkolnych Zawodów w Skokach na Skakance

14.12.2017 W PSP 2 odbył się Finał Wewnątrzszkolnych Zawodów w Skokach na Skakance. Do rywalizacji przystąpili zwycięzcy z klas 4-7 wyłonieni w drodze eliminacji wewnątrz klasowej 30 uczniów. Uczniowie mieli za zadanie skakać dowolną techniką jak najdłużej bez przerwy. Wyłonieni laureaci zostali Mistrzami Szkoły na rok 2017-2018 i Mistrzami dla danej klasy oto wyniki:
Mistrz szkoły w kategorii dziewcząt
Oliwia Omen 6c
Mistrz szkoły w kategorii chłopców
Michał Centkowski 7c
Wyniki najlepszych uczniów na poziomie klasowym
Klasa 4 dziewczęta
1. Birke Magdalena
2. Szymaniak Magdalena
3. Kamińska Julia
Klasa 4 chłopcy
1. Macioszek Mikołaj
2. Rudnicki Piotr
3. Konarski Michał
Klasa 5 dziewczęta
1. Wrzesińska Karolina
2. Oktabowicz Patrycja
3. Gowin Natalia
Klasa 5 chłopcy
1. Zarychta Dawid
2. Oktabowicz Piotr
3. Cieślak Szymon
Klasa 6 dziewczęta
1. Omen Oliwia
2. Synk Zuzia
3. Kołodziejska Oliwia
Klasa 6 chłopcy
1. Lech Krystian
2. Niemirski Mikołaj
3. Jaworski Dawid
Klasa 7 dziewcząt
1. Kołacz Amelia
2. Król Julia
3. Jaworska Klaudia