Od 8 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 trwa Ogólnopolska Akcja Protestacyjna, w związku z tym nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Szkoła jednak zapewnia dzieciom opiekę świetlicową. 
Od 15 do 17 kwietnia odbywają się egzaminy, w tych dniach szkoła dla uczniów grup zerowych oraz klas I- VII będzie nieczynna (Rozp. MEN z dnia 11.08. 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego par. 5 ust. 2)
Dyrekcja Szkoły