Archiwalne dokumenty

Dokumenty szkolne

REGULAMINY, TERMINY ZAPISÓW/REKRUTACJI – NA ROK SZKOLNY 2017-2018

WNIOSEK REKRUTACYJNY DO KLASY PIERWSZEJ(format doc)
OŚWIADCZENIE – DLA II ETAPU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY I 
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA(format docx)
OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PSP NR 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (format doc)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE(format docx
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW DODATKOWYCH(format docx)
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO(format docx)


PODANIA

Podanie na obiady – pobierz(format docx)

Podanie na świetlicę – pobierz(format doc)


PROGRAMY

Program adaptacyjny dla klas pierwszych – do pobrania(format doc)

Program adaptacyjny dla oddziałów przedszkolnych – do pobrania(format docx)


STATUT

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE. ZASADY I PROCEDURY- pobierz(format pdf)


ARCHIWALNE DOKUMENTY

STATUT – pobierz(format doc)

program wychowawczy – pobierz(format doc)

program profilaktyczny – pobierz(format docx)