//www.szkolanr2.warka.pl/wp-content/uploads/2017/07/Pulaski.jpg

Oficjalna strona PSP nr 2 w Warce

Witamy na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Patron naszej szkoły urodził się w Warszawie 1745 r. W Warce spędził swoje dzieciństwo i tu pobierał nauki w miejscowej szkole parafialnej. Zasłynął w walkach Konfederacji Barskiej w latach 1768-72. 23 lipca 1777 roku znalazł się za oceanem, by walczyć jako dowódca kawalerii amerykańskiej o wolność Stanów Zjednoczonych. Ciężko ranny pod Savannah, umiera 11 października 1779 roku. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię bohatera "dwóch kontynentów".

O szkole

Nasza szkoła nosi zaszczytne imię Kazimierza Pułaskiego- bohatera ,,dwóch narodów”. Zasłynął on w walkach konfederacji barskiej w latach 1768-1772, a następnie jako dowódca kawalerii amerykańskiej o wolność Stanów Zjednoczonych. Co roku, wspólnie z Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce bierzemy czynny udział w obchodach ku czci Patrona.

Specyfiką placówki jest funkcjonowanie w niej oddziałów integracyjnych. Wspomagają one rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staramy się, by były one miejscem naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji odmienności drugiego człowieka.

Koncepcja pracy w klasie integracyjnej różni się od tradycyjnej. Program nauczania jest dostosowany do możliwości intelektualnych każdego dziecka.  W każdej klasie pracuje pedagog specjalny jako nauczyciel wspomagający, który zajmuje się uczniami z niepełnosprawnością. Klasy liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 dzieci z orzeczeniami.

Z naszym  istnieniem związana jest tradycja. Od lat nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli organizują akademie związane ze świętami narodowymi, jasełka, obchody ku czci Patrona- Kazimierza Pułaskiego, zdobywają sukcesy w konkursach szkolnych i zewnętrznych. Wielką popularnością w środowisku lokalnym cieszy się przedstawienie kończące I półrocze . Co roku wielkim przeżyciem dla pierwszoklasistów jest ślubowanie i pasowanie na ucznia szkoły podstawowej.

Jesteśmy aktywni

Jesteśmy aktywni - działamy, angażujemy się w życie społeczności lokalnej.

Od kilku lat nasza szkoła organizuje akcje charytatywne na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną, bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność, pamiętamy też o zwierzętach. Dzięki organizacji różnego rodzaju loterii, kiermaszów świątecznych oraz sprzedaży prac uczniów zdobywamy potrzebne fundusze.

Szkoła jest organizatorem i współorganizatorem festynów, występów integrujących społeczność szkolną: rodziców, nauczycieli, uczniów i lokalną.

Inicjujemy nowatorskie formy aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci

i młodzieży naszej szkoły. Poszerzamy ofertę zajęć edukacyjnych oraz wzbogacamy bazę środków dydaktycznych.

Jesteśmy uczestnikami życia społecznego i kulturalnego miasta i gminy Warka. Systematycznie bierzemy udział w konkursach organizowanych na terenie gminy Warka oraz konkursach ogólnopolskich, realizujemy również różnego rodzaju projekty.

Edukacja zdrowotna w naszej szkole jest jednym z podstawowych elementów nauczania

i wychowania. Promujemy zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie.

Współpracujemy z instytucjami działającymi na terenie miasta i gminy Warka.