Wycieczka klas IIB i IIC do Warszaway.

W ramach wprowadzanej w klasach drugiej b i drugiej c innowacji pedagogicznej pt. ,,Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznanie historii i tradycji mojej małej i dużej Ojczyzny” zorganizowaliśmy w dniu 15 października dla naszych uczniów wycieczkę do Warszawy. Zobaczyliśmy miejsca szczególne ważne dla każdego Polaka. Na całej trasie towarzyszył nam licencjonowany pilot wycieczek p. Andrzej Skuciński, który w piękny sposób opowiadał o zabytkach, osobach, które w znaczący sposób wpisały się w karty historii Polski oraz miejscach pamięci narodowej. Była to dla nas wszystkich wycieczka bardzo wyjątkowa, bo przed nami przecież ważne święto i szczególnie teraz trzeba dzieciom o tym wszystkim mówić. Na koniec warto jeszcze przytoczyć słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, o których wszyscy powinniśmy pamiętać: ,, Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie prawa do przyszłości”.

Anetta Dębecka, Barbara Gawryjołek, Dariusz Rączka